ਵਿੰਡੋਜ਼

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ

ਵਿੰਡੋਜ਼

ਦਰਵਾਜ਼ੇ (2)

1. ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਖਿੜਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਪੱਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਵਿੰਡੋ ਫਰੇਮ ਅਤੇ ਕੰਧ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਧੂੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਕੀੜੇ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿੱਥੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਫਰੇਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧੂੜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

3. ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ਼: ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੰਡੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ।

4. ਧੁਨੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ: ਸੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧੁਨੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਵਿੰਡੋ ਗੈਪ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਹਰੀ ਸ਼ੋਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜੇ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ;ਉੱਨ ਦੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਫਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।