ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ

ਦਰਵਾਜ਼ੇ (1)

ਹਵਾ ਦਾ ਸਬੂਤ: ਇਸ ਗੇਅਰ ਸਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਧੂੜ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਇਹ ਧੂੜ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ!ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ

ਧੁਨੀ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ੌਕਪ੍ਰੂਫ: ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸਟਾਪ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੱਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ

ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ: ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਟੌਪਰ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਛਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।